WAT IS FIJNSTOF ? 

Fijnstof zijn zeer kleine, lichte stofdeeltjes, die blijven rond dwarrelen. Dit zweefstof, ook wel dwarrelstof genoemd, is overal aanwezig, zowel buitenshuis als binnen. Denk hierbij aan het stof, dat je soms ziet dwarrelen in het zonlicht. Naast het fijnstof wat je in het zonlicht ziet dwarrelen, zijn er nog veel meer kleinere deeltjes, die je niet ziet, maar die er wel zijn.

Het is zeer lastig te verwijderen en na een poos zie je het op je beeldscherm, toetsenbord, vensterbank, randen er richels, in apparatuur, op verpakkingen, in elekrtronica. Zweefstof kruipt ook in je neusholte en adem je in. Dit veroorzaakt niet zelden stof gerelateerde gezondheidsproblemen.

Bij het indelen van fijnstof in soorten wordt onderscheid gemaakt in grootte van de deeltjes: - PM10: deeltjes met een aerodynamische diameter kleiner dan 10 micrometer (PM = Particulate Matter) - PM2,5: deeltjes met een aerodynamische diameter kleiner dan 2,5μm (micrometer) = 0,0025 mm

Sinds juni 2008 is een EU-richtlijn 'Luchtkwaliteit' van kracht geworden voor fijne stofdeeltjes met een diameter kleiner dan 2,5μm (PM2,5) en10 μm (PM10). Deze normen moesten vanaf 2015 van kracht worden.

Komt fijnstof van buiten?

Ja, onder andere. Door open ramen, (rol)deuren, ventilatiesystemen bijvoorbeeld. Maar in het gebouw zelf wordt ook fijnstof geproduceerd: door het vegen van de vloer, door stofzuigen, door papiervernietigen, door laserprinters, papier, karton en textiel, rubber. Door montage werkzaamheden, rijdende heftrucks, slijpen van glas en metalen, werkzaamheden zoals schuren, frezen en zagen, bijvoorbeeld.

De grootte van fijnstofdeeltjes vergeleken met een menselijk haar:


 Hoe gevaarlijk is fijnstof ?

  Gezondheid is een groot goed. Er wordt dan ook terecht veel aandacht besteed aan
 
persoonlijke beschermingsmiddelen door bedrijven en instellingen. Werknemers  
  dragen mond- en neusmaskers, om inademing van (fijn)stof te voorkomen. Dit is op
  zich prima, maar als men dan het mondkapje afdoet en moet telefoneren, staat men
  weer volop bloot aan inademing van fijnstof.
  Daarnaast is het voor werknemers op kantoren natuurlijk niet te doen om  
  mondmaskers te dragen. Wij meten dikwijls bij bedrijven en instellingen, dat            
  ondanks de bestaande, functionerende afzuiging, de fijnstofwaarden vaak veel te
  hoog zijn.
  Te hoge fijnstofconcentraties zijn gevaarlijk voor de gezondheid. Dat heeft o.a. te
  maken met het soort fijnstof. Maar ook met het feit, hoe diep het fijnstof in de longen
  doordringt. 
Steeds meer bedrijven en instellingen onderkennen het gevaar van
  fijnstof.
  Grote b
ouwondernemingen hebben al een intentie verklaring ondertekend voor het
  aanschaffen  van 
stofvrije gereedschappen met het Ministerie van Sociale Zaken en
  Werkgelegenheid.