waarom stofvrij werken en stofvrij maken?


 3 redenen


1.Veiligheid en Gezondheid

Omdat uw gezondheid een groot goed is en uw personeel uw ‘werkkapitaal’ is.
Werkgevers die goed zorgen voor personeel, krijgen dit verzilvert door gemotiveerde werknemers. Minder ziekteverzuim door stof-gerelateerde klachten en dus ook minder ARBO kosten en dan nog maar te zwijgen over kosten m.b.t. personeels vervanging.
Goed werkgeverschap verdiend zich terug.

2. Kostenbesparing

Arbeidskosten - Stof wat niet valt, hoeft niet opgeruimd te worden. Besparingen op schoonmaakkosten, tot 50% en meer, kunnen gerealiseerd worden.

Ziektekosten - Verminderde kans op stof gerelateerde ziekten en vervolgkosten werkgever.

Schade door stof overlast - slijtage en schade aan machines, in werkprocessen en in high tech elektronica onstaan niet zelden door stof overlast, deze kunnen voorkomen worden door de NonDust fijnstofafzuigmachines.

Lage aanschafkosten - ten opzichte van traditionle, vaste installaties

                            3. Voorschriften en regelgeving

Europese regelgeving - gaat over hoeveelheid mg fijnstof waar men aan bloot gesteld mag worden per jaar. Denk hierbij aan de bouw, waarbij stofvrij gewerkt moet worden.

De Europese Unie heeft in 1999 grenswaarden vastgesteld voor fijn stof, namelijk PM10 in 2008. Voor PM2.5 geldt met ingang van 1 januari 2015 een grenswaarde voor de bescherming van de gezondheid van de mens van 25 µg/m3, gedefinieerd als jaargemiddelde concentratie. Vanaf 2010 geldt dit niveau als richtwaarde.