ADVIES

     KAN DIT VOOR U DOEN

1e stap:

Meten

Het meten van fijnstof percentages in het gebouw met een fijnstofmeter.
2e stap: 

Fijnstofrapportage

Eenvoudige grafiek + foto's om een indruk te krijgen van de huidige situatie

of

uitgebreide grafiek + foto's, + weergave overschrijding toegestaande wettelijke normen

Geeft inzicht in filtergebruik en kosten.3e stap:

Plan van aanpak

Formuleren van doelstelling.

In overleg met de klant wordt een plan van aanpak opgesteld.

Machinekeus en filterkeuze vaststellen.


4e stap:

Test

Plaatsing fijnstof afzuig unit voor een test.

De test geeft inzicht of de doelstellingen gehaald kunnen worden.

Aanvulling fijnstof rapportage met test gegevens (eenvoudig of uitgebeide versie)

In kaart brengen kosten en besparingen.


5e stap:

Aankoop, levering en service.

Als de keus bepaald is leveren wij de apparatuur.

Filters kunnen geleverd worden met filtercontract.