Disclaimer

In deze disclaimer wordt verstaan onder:

-NonDust.nl: de eigenaar van de website;
-gebruik(en): alle denkbare handelingen;
-u: de gebruiker (bezoeker) van de website;
-de content: alle in de website aanwezige inhoud;

Het onderstaande is van toepassing op alle pagina's van deze site. 
Door de pagina's te bezoeken stemt u in met deze disclaimer.

NonDust.nl heeft deze website zorgvuldig samengesteld. 
Wij staan echter niet in voor de juistheid, volledigheid en de actualiteit van de informatie. 
De gebruiker dient er rekening mee te houden dat de informatie regelmatig wordt gemuteerd. 
De gebruiker van de informatie is geheel zelf verantwoordelijk voor handelen op basis van de 
op of via de website beschikbare informatie.

NonDust.nl aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige directe of indirecte schade op 
welke wijze ook ontstaan, als gevolg van gebruik van op de site beschikbare informatie 
(waaronder links naar sites van derden) of het om welke reden dan ook niet beschikbaar 
zijn of niet - behoorlijk - functioneren van de website.

Ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van de content of delen daarvan maken inbreuk op 
intellectuele rechten.

Toestemming tot het gebruik van de getoonde content of delen daarvan dient schriftelijk aan 
ons te worden verzocht.